wyślij zapytanie
Znaki towarowe

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

znaki towarowe
  • pomagamy wypracować ogólną strategię ochrony marki (znaków towarowych, opakowań);
  • sporządzamy opinie dotyczące zdolności ochronnej (w tym raporty z badań znaków towarowych „na czystość”);
  • dokonujemy zgłoszeń do rejestracji w trybie krajowym – w Urzędzie Patentowym RP,  w trybie unijnym – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i w trybie międzynarodowym – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); we współpracy z zagranicznymi kancelariami, pomagamy uzyskać ochronę znaków towarowych w państwach całego świata;
  • zapewniamy przedłużenie ochrony; przeprowadzamy zmiany w rejestrach;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze wobec konkurentów; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
  • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem UE i Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu;
  • świadczymy pomoc w postępowaniu przed organami celnymi i w postępowaniu karnym;
  • przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych (cesje, licencje, zastaw);
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące różnorodnych aspektów ochrony prawnoznakowej.
znaki towarowe