wyślij zapytanie
Wynalazki, wzory użytkowe

W ramach kompleksowej oferty naszych usług

wynalazki wzory uzytkowe
  • zapewniamy doradztwo w zakresie optymalnego sposobu ochrony rozwiązań technicznych; pomagamy w przeprowadzeniu badań zdolności ochronnej;
  • świadczymy pomoc w zakresie dokonywania zgłoszeń wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP oraz wynalazków w trybie krajowym – w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym – przewidzianym Układem o Współpracy Patentowej (PCT) oraz na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim – do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO); pomagamy w walidacji patentów europejskich; we współpracy z zagranicznymi kancelariami, pomagamy uzyskać ochronę rozwiązań technicznych w państwach całego świata;
  • pomagamy w uzyskaniu dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC);
  • monitorujemy czas trwania ochrony;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze wobec konkurentów; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
  • świadczymy pomoc w postępowaniu przed organami celnymi i w postępowaniu karnym;
  • przygotowujemy umowy dotyczące patentów i wzorów przemysłowych (cesje, licencje, zastaw);
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące różnorodnych aspektów prawa patentowego.
wynalazki wzory uzytkowe