wyślij zapytanie
Wzory przemysłowe

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

wzory przemyslowe
  • doradzamy w zakresie strategii ochrony wzornictwa przemysłowego;
  • sporządzamy opinie dotyczące zdolności ochronnej (w tym raporty z badań wzorów pod kątem wcześniejszych wyjawień);
  • przygotowujemy kompleksową dokumentację zgłoszeniową w trybie krajowym – w Urzędzie Patentowym RP,  w trybie unijnym – w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i w trybie międzynarodowym – w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); we współpracy z zagranicznymi kancelariami, pomagamy uzyskać ochronę wzorów przemysłowych w państwach całego świata;
  • zapewniamy przedłużenie ochrony; przeprowadzamy zmiany w rejestrach;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze wobec konkurentów; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
  • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Sądem UE i Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu;
  • świadczymy pomoc w postępowaniu przed organami celnymi i w postępowaniu karnym;
  • przygotowujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych (cesje, licencje, zastaw);
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące różnorodnych aspektów prawa wzorów przemysłowych.
wzory przemyslowe