wyślij zapytanie
Prawo autorskie

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

prawo autorskie
  • opiniujemy, czy określony rezultat pracy podlega ochronie prawnoautorskiej;
  • przygotowujemy umowy przeniesienia praw autorskich i pokrewnych;
  • opracowujemy umowy licencyjne dotyczące praw autorskich i pokrewnych;
  • reprezentujemy artystów/twórców w negocjacjach z producentami, wydawcami i instytucjami kultury;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze;
  • reprezentujemy Klientów w sprawach naruszeń praw autorskich – przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
  • prowadzimy postępowania karne dotyczące praw autorskich i pokrewnych;
  • doradzamy w zakresie ochrony wizerunku; sporządzamy umowy dotyczące korzystania z wizerunku;
  • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących ochrony wizerunku;
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące wszelkich aspektów ochrony prawnoautorskiej.