wyślij zapytanie
Nieuczciwa konkurencja

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

znaki towarowe
  • zapewniamy doradztwo w zakresie legalności praktyk rynkowych;
  • monitorujemy rynek pod kątem legalności praktyk rynkowych;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze wobec konkurentów; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym dotyczących wszelkich czynów nieuczciwej konkurencji (jak „pasożytnictwo” na efektach cudzej pracy, niedozwolona reklama, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji);
  • świadczymy pomoc w postępowaniu karnym;
  • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu arbitrażowym;
  • przygotowujemy umowy mające na celu ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji (np. dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa);
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.