wyślij zapytanie
Domeny internetowe

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

domeny internetowe
  • doradzamy w wyborze domen internetowych;
  • pomagamy w rejestracji i utrzymaniu domen internetowych;
  • sporządzamy opinie dotyczące konfliktów z prawami własności intelektualnej;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami polubownymi (w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIiT);
  • prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi;
  • przygotowujemy umowy dotyczące domen (w szczególności umowy cesji);
  • sporządzamy opinie prawne dotyczące praw własności intelektualnej z – choćby pobocznym – „wątkiem domenowym”.