wyślij zapytanie
Dobra osobiste

W ramach kompleksowej oferty naszych usług:

dobra osobiste
  • opiniujemy, jakie dobra osobiste podlegają ochronie i w jakim zakresie;
  • proponujemy kierunki strategii ochrony dóbr osobistych;
  • sporządzamy listy ostrzegawcze; prowadzimy negocjacje;
  • reprezentujemy Klientów w sporach o naruszenie dóbr osobistych przed sądami powszechnymi;
  • przygotowujemy umowy dotyczące korzystania z dóbr osobistych (w szczególności nazwiska/nazwy, pseudonimu i wizerunku);
  • uczestniczymy w postępowaniach dotyczących prawnokarnej ochrony dóbr osobistych;
  • przygotowujemy ekspertyzy dotyczące wszelkich aspektów ochrony dóbr osobistych.